Przykładowe receptury


Przykładowe receptury mieszanek treściwych z udziałem KROMAX 34:

KROMAX 34
Pszenica
Jęczmień
Pszenżyto
Otręby pszenne
Kreda
Razem
I
15
20
18,5
15
30
1,5
100
II
18

37
13,5
30
1,5
100
III
20
30
18,5

30
1,5
100
IV
22

47

30
1
100
V
25

20
24
30
1
100

 

Orientacyjne parametry przedstawionych mieszanek treściwych:

EN NEL
EN INRA
Białko organiczne
BTJN
BTJE
6,44 MJ
1,03 JPM
15,5%
118g
109g
6,41 MJ
1 JPM
16%
120g
111g
6,43 MJ
1,02 JPM
16,7%
127g
114g
6,40 MJ
0,99 JPM
16,7%
127g
112g
6,42 MJ
1,01 JPM
18%
134g
116g

 

EuRolPol – niezmiennie wysoka jakość !